Disclaimer

Disclaimer voor www.autobedrijfvanbaalen.nl

Autobedrijf Van Baalen B.V. (Kamer van Koophandel: 34291074), hierna te noemen Autobedrijf Van Baalen, verleent u hierbij toegang tot www.autobedrijfvanbaalen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Autobedrijf Van Baalen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.autobedrijfvanbaalen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Autobedrijf Van Baalen B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Autobedrijf Van Baalen spant zich in om de inhoud van www.autobedrijfvanbaalen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.autobedrijfvanbaalen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autobedrijf Van Baalen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.autobedrijfvanbaalen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.autobedrijfvanbaalen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Autobedrijf Van Baalen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autobedrijf Van Baalen.

KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autobedrijf Van Baalen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *